Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Alarmsignalen

  • Dezelfde klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, braakneigingen of vermoeidheid bij verschillende personen tegelijkertijd of huisdieren die vreemd doen.
  • Klachten die zich steeds in dezelfde omstandigheden voordoen (bv. bij het nemen van een douche).
  • Het verdwijnen van klachten als je een bepaalde plaats verlaat. Wanneer hoofdpijn en duizeligheid afnemen of helemaal verdwijnen als je die plaats verlaat kan dit wijzen op een te hoge concentratie CO in die ruimte. 
  • Roetafzetting op de muren rond de gasgeiser bij de aansluiting aan de schouw.
  • Gele in plaats van blauwe vlammen bij een gasbrander.
  • Abnormaal hoge vochtigheid of condensatie in huis.