Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Gevolgen

Een val komt zelden alleen. Bij wie geluk heeft, houdt het op met een schaafwonde. Maar vaak zijn de gevolgen ernstiger.

Lichamelijke letsels

Een schram, kneuzing of schaafwonde behoren tot de mogelijke gevolgen van een val. De meest voorkomende kwetsuren zijn echter breuken

Ernstiger lichamelijke gevolgen kunnen leiden tot een opname in het ziekenhuis of tot blijvende invaliditeit. Op hogere leeftijd zijn de gevolgen soms zo ernstig dat ze tot de belangrijke doodsoorzaken worden gerekend.

Psychische letsels

De angst om opnieuw te vallen heeft een ernstige invloed op de levenskwaliteit. Bepaalde situaties worden vermeden. Soms gaat het zover dat er psychische letsels optreden zoals een trap niet meer durven opgaan. 

Bovendien kan valangst leiden tot een neerwaartse spiraal. Wie bang is om in beweging te blijven, verliest spierkracht en loopt weer meer kans te vallen.

Sociale gevolgen

Onmiddellijk na het ongeval komen familieleden en vrienden nog vaak op bezoek. Wanneer het herstel lang aansleept of er ernstige blijvende gevolgen zijn, komen er vaak veel minder mensen

Lichamelijke beperkingen kunnen ervoor zorgen dat je niet meer weg kunt of dat je gedwongen bent te verhuizen naar een rust- en verzorgingstehuis. Sommige ouderen raken hierdoor volledig geïsoleerd en vereenzamen.

Financiële gevolgen

De uitgaven als gevolg van een val kunnen sterk verschillen, gaande van de aankoop van producten (bv. pleisters, ontsmettingsmiddel) over de herstelling of aanschaf van voorwerpen (bv. een bril) tot de rekening voor een ziekenhuisopname of kosten voor verpleging en revalidatie. 

Eventuele blijvende invaliditeit kan jou dwingen de woning aan te passen of kan ook het wegvallen van een arbeidsinkomen betekenen.