Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Hulp

Een aantal voorzorgsmaatregelen kunnen ervoor zorgen dat als je toch valt, tijdig hulp inroepen gemakkelijker wordt.

  • Voorzie een telefoon centraal of op verschillende plaatsen in huis. Plaats hem liefst niet al te hoog zodat je er gemakkelijk bij kan. 
  • Leg bij de telefoon een lijstje met nuttige telefoonnummers voor als je hulp nodig hebt. 
  • Voorzie een persoonlijk alarm als je vaak valt en de telefoon niet meer kunt bereiken. Zo kun je snel iemand oproepen als het nodig is. 
  • Zorg dat een familielid of buur een sleutel van je woning heeft.