Je browser ondersteunt geen JavaScript of JavaScript is uitgeschakeld.

Risicofactoren

Risicofactoren bij het vallen

Zowel persoons-, gedrags- als omgevingsgebonden factoren kunnen aan de basis liggen van een val. Het is zelden één factor die de val veroorzaakt en het is ook vaak moeilijk achteraf te bepalen welke de belangrijkste bijdrage leverde. 

Hoe meer risicofactoren aanwezig zijn, hoe groter het valrisico.