Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Risicofactoren

Zowel persoons-, gedrags- als omgevingsgebonden factoren kunnen aan de basis liggen van een val. Het is zelden één factor die de val veroorzaakt en het is ook vaak moeilijk achteraf te bepalen welke de belangrijkste bijdrage leverde. 

Hoe meer risicofactoren aanwezig zijn, hoe groter het valrisico.