Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

CM-bijdrage

CM biedt haar leden een uitgebreid en eigentijds pakket diensten en voordelen aan. Op het merendeel ervan heb je recht als je in orde bent met de betaling van de CM-bijdrage. Deze bedraagt voor 2017 (net zoals 2016) slechts 6,19 euro per maand per gerechtigd lid. Personen ten laste dienen geen bijdrage te betalen. Een gezin betaalt dus maximum 12,38 euro.

Via een domiciliëringsopdracht wordt de bijdrage driemaandelijks geïnd (begin januari, april, juli en oktober).

Indien je nog geen domiciliëringsopdrachthebt en toch graag op die manier wil betalen, geef ons een seintje op 050 44 05 00 of brugge@cm.be en wij zenden je het aanvraagformulier op.

Mits een extra bijdrage, kan je intekenen op bijkomende diensten zoals het CM-Hospitaalplan en het CM-MediKo Plan.

Andere bijdragen

 • CM-MediKo Plan
  Met het CM-MediKo Plan kun je rekenen op extra tegemoetkomingen en ben je beschermd tegen hoge medische kosten buiten het ziekenhuis. Hoe jonger je aansluit, hoe lager de premie.
 • CM-Hospitaalplan
  Als CM-lid kun je aansluiten bij het CM-Hospitaalplan, de kostendekkende hospitalisatieverzekering van CM. Het waarborgt een aanzienlijke terugbetaling van je hospitalisatiekosten tegen een gezinsvriendelijke bijdrage.
 • CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra
  Als CM-lid kun je ook intekenen voor CM-Hospitaalfix en Fix Extra. Beide garanderen een tegemoetkoming per hospitalisatiedag. De bijdrage is afhankelijk van je leeftijd.
 • Financiële verantwoordelijkheid
  Indien het budget voor gezondheidszorg wordt overschreden, moeten ziekenfondsen het tekort helpen aanzuiveren door hun leden een bijdrage voor de financiële verantwoordelijkheid te vragen. In 2017 moeten CM-leden, voor het elfde jaar op rij, deze bijdrage niet te betalen.
 • Verplichte ziekteverzekering
  Sommige mensen moeten een wettelijke bijdrage betalen om in orde te blijven met de ziekteverzekering. Deze bijdrage varieert naargelang de situatie.
 • CM-Zorgkas 
  CM-Zorgkas brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Om het systeem te financieren, moeten alle inwoners van Vlaanderen ouder dan 25 jaar een jaarlijkse bijdrage betalen.

Veelgestelde vragen