Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Welke CM-bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar?

Niet fiscaal aftrekbaar

Wel fiscaal aftrekbaar

 • Bijdrage verplichte ziekteverzekering
  Dat is een wettelijke bijdrage die sommige mensen moeten betalen om in orde te blijven met de ziekteverzekering.
  CM-leden die deze bijdrage in 2016 betaalden, ontvingen een fiscaal attest.
  Deze bijdrage mag niet worden verward met de ledenbijdrage voor CM-diensten en -voordelen.
 • Inschrijvingsgeld voor Kazou-vakanties voor:
  • kinderen jonger dan twaalf jaar (ouders kregen een fiscaal attest toegestuurd);
  • jongeren met een zware handicap jonger dan achttien jaar (ouders kunnen het fiscaal attest aanvragen bij Kazou). 

In welk vak invullen?

 • Bijdrage verplichte ziekteverzekering
  • Het bedrag staat op het attest onder ‘Actieve loontrekkende’: bedrag invullen in deel 1: vak IV.A.18. 
  • Het bedrag staat op het attest onder ‘Niet-actieve loontrekkende’: bedrag invullen in deel 1: vak V.A.4. 
  • Het bedrag staat op het attest onder ‘Actieve zelfstandige’: bedrag invullen in deel 2: vak XVII.10, XVIII.7c of XIX.10c.
 • Inschrijvingsgeld Kazou
  • Bedrag invullen in vak X, rubriek B, code 1384-71. 

Fiscale vermindering voor invaliden

Had je op 1 januari 2017 een erkenning van +66 procent ongeschiktheid van het Riziv, maak je aanspraak op een fiscale vermindering. Hiertoe kruis je op je aanslagbiljet de code 1028-39 of 2028-09 aan.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht:

 • bij je lokaal belastingkantoor;
 • op het nummer 02 572 57 57 van FOD Financiën (elke werkdag van 8 tot 17 uur);
 • op de website van FOD Financiën