Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

CM-statuten

CM organiseert diensten en voordelen op regionaal, Vlaams en Belgisch niveau.  

Sluit je aan bij CM, dan ben je lid van je regionaal ziekenfonds. Automatisch ben je dan ook aangesloten bij de diensten van LCM (Belgisch) en MOB (Vlaams). 

Als CM-lid heb je dus sowieso recht op alle voordelen zoals een tegemoetkoming niet-dringend ziekenvervoer (regionaal), kraamzorg (Vlaams) en reisbijstand (nationaal).

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

CM Brugge

  • Statuten van CM Brugge, goedgekeurd door de algemene vergadering van 22 juni 2017 en geldig sinds 1 januari 2017.
  • Statuten van CM Brugge, goedgekeurd door de algemene vergadering van 23 juni 2016 en geldig sinds 1 januari 2016.

MOB Diensten en Verrichtingen

MOB Zorgkas Vlaanderen