Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Over MID

MID is de koepel van de medisch-sociale voorzieningen die bestuurd of mee bestuurd worden door de Christelijke Mutualiteit.

MID staat voor 'Medisch-sociale sector In Dialoog'. Het is sinds 2008 de benaming voor het voormalige NVMSV (Nationaal Verbond van Medisch-Sociale Verenigingen).

De naam verwijst naar de belangrijkste opdracht: overlegplatform zijn tussen voorzieningen onderling en andere partners. Deze kruispuntfunctie wordt ook benadrukt in de afkorting zelf: MID staat in het midden van de zorgverlening, tussen zorgverleners en patiënten.

Daarnaast gaat MID voor verscheidenheid, multifunctionaliteit, creativiteit, goede ideeën en een stevig toekomstgericht beleid.

Ga ook naar