Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Wat te doen bij geboorte?

Na aangifte bij de burgerlijke stand wordt het ziekenfonds via de kruispuntbank automatisch op de hoogte gebracht van de geboorte. 

Toch blijft het nodig om, liefst op afspraak, contact op te nemen met de plaatselijke CM-consulent. Dit om het geboorteattest te bezorgen dat je bij de aangifte ontving en om je kind in te schrijven bij CM.

Ook voor persoonlijke informatie over diverse regelingen (bv. moederschapsrust voor werknemers of zelfstandigen, geboorteverlof, borstvoedingspauze) en de CM-diensten en -voordelen voor jonge gezinnen, kun je terecht in het plaatselijke CM-kantoor

Het ziekenfonds zal je gele klevers en een isi+-kaart op naam van het kind bezorgen.