Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Studeren en werken

Tot de leeftijd van 25 jaar kun je als student aangesloten blijven als ‘kind ten laste’ bij een van de ouders.

Dat statuut kun je niet behouden als:

  • je bijklust als loontrekkende en minstens:
    • 6.127,72 euro bruto per jaar verdient (voor wie 21 jaar is of ouder) (*);
    • 4.595,79 euro bruto per jaar verdient (voor wie jonger is dan 21 jaar) (*);
  • en je werkgever voor jou sociale lasten betaalt.

In dat geval moet je in eigen naam aansluiten. Dat kan op twee manieren:

Als je statuut moet worden gewijzigd en je zelf nog geen aanvraag hebt gedaan, zal het ziekenfonds na verloop van tijd met jou contact opnemen. Dat gebeurt nadat het ziekenfonds via de Kruispuntbank de gegevens ontving over je tewerkstelling tijdens het voorgaande jaar.

(*) Bedragen geldig op 1 januari 2017

Goed om te weten

  • Voor inkomsten uit een zelfstandige activiteit gelden andere criteria. 
  • Inkomsten als jobstudent, die niet onderworpen zijn aan sociale zekerheid, moeten niet worden meegeteld om het bedrag te berekenen.