Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Hoe verkrijg je de terugbetaling van je ziektekosten?

Na een raadpleging bij of behandeling door een dokter, tandarts, kinesist of andere zorgverlener ontvang je een 'Getuigschrift voor verstrekte hulp'

Dit getuigschrift bewijst dat je de zorgverlener hebt betaald en geeft recht op de terugbetaling door het ziekenfonds.

Om de tegemoetkoming te ontvangen:

De terugbetaling wordt zo snel mogelijk op je rekening overgeschreven

Heb je meerdere doktersbriefjes of getuigschriften (kine, tandzorg, ...) tegelijk ingediend, is het mogelijk dat de terugbetaling ervan niet op dezelfde dag gebeurt. 

Vanaf 1 januari 2018 kunnen huisartsen er voor kiezen om het getuigschrift rechtstreeks elektronisch door te sturen naar je ziekenfonds. Dit digitale getuigschrift is het eAttest. In dit geval moet je zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen.