Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Foute informatie schaadt de gezondheid

Voor gezondheidsinformatie kan je terecht bij je huisarts, apotheker of andere zorgverleners. Maar vandaag vind je deze informatie ook elders: op het internet, in kranten en magazines, via radio en televisie. 

Naast nuttige informatie verschijnen er ook minder correcte en soms zelfs verkeerde adviezen. Geen wonder dat je soms niet meer weet wat je nog mag geloven.

Uit een CM-bevraging blijkt dat 93% van de Vlamingen geregeld op zoek gaat naar gezondheidsinformatie. 91% van hen doet dit soms via het internet. De meest opgezochte thema’s zijn gezonde levensstijl, ziektesymptomen of klachten, oorzaken van ziektes of klachten en behandeling van een specifieke ziekte.

Met de campagne ‘Foute informatie schaadt de gezondheid’ wil CM je op weg zetten om kritisch(er) om te gaan met gezondheidsinformatie. Met ludieke filmpjes worden gezondheidsmythes onder de loep genomen en in heel Vlaanderen vinden infosessies, publieksacties en lezingen plaats. 

De campagne werd uitgewerkt met dokter Marleen Finoulst en Gezondheid en Wetenschap.