Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Huisapotheek

Een huisapotheek bevat voorgeschreven geneesmiddelen en de meest noodzakelijke hulpmiddelen om eerste hulp te verlenen bij ongevallen en kleine ongemakken te verhelpen. Voor advies over de samenstelling ervan kan je terecht bij je arts en apotheker.

Neem echter nooit langer dan enkele dagen op eigen houtje medicatie. Raadpleeg je huisarts als de klachten langer duren.

Apotheker Frie Niesten, cel geneesmiddelen CM