Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Juist gebruik

 • Stel altijd onderstaande vragen aan je arts. Het letterwoord WEG is een handig hulpmiddel om ze te onthouden. Het staat voor waarom, effecten, gebruik.
  • Waarom moet ik dit geneesmiddel nemen? Zijn er andere dingen die ik kan doen om mijn gezondheid te verbeteren?
  • Wat zijn de effecten van het geneesmiddel? Wat doet het in mijn lichaam?
  • Hoe moet ik het gebruiken ? Hoeveel, hoelang, wanneer? Moet ik bepaalde voedingsstoffen of activiteiten vermijden?
 • Ook de apotheker kan je een antwoord geven op je vragen. De apotheker verschaft je tevens de nodige informatie als je voor de eerste maal een geneesmiddel moet nemen uit een categorie die voor jou nieuw is. 
 • Lees de belangrijkste gegevens in de bijsluiter. Neem bij twijfel of onduidelijkheid contact op met je arts of apotheker.
 • Bewaar de bijsluiter in de verpakking. Later heb je de gegevens misschien opnieuw nodig.
 • Kleef op de verpakking een sticker met de naam voor wie het geneesmiddel bedoeld was, de ziekte of het ongemak waarvoor het geneesmiddel genomen werd, hoe het moest worden gebruikt en gedurende welke periode.
 • Kijk regelmatig de huisapotheek na en breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheker.