Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Vervaldatum

Op de verpakking van een geneesmiddel wordt aangegeven wanneer het werd gemaakt en tot hoelang het houdbaar is.

  • LOT geeft meestal de datum aan waarop het geneesmiddel werd gemaakt. Eerst wordt het jaartal, nadien de maand en tenslotte de dag aangegeven. De maand wordt weergegeven met een letter. A = januari, B = februari, … Soms staat er echter een andere aanduiding eigen aan de firma.

  • EXP geeft aan wanneer het geneesmiddel vervalt.

Voorbeeld
Dit staat op de verpakking:
LOT 07 C 20
Exp. 1/5/2012
Het geneesmiddel werd gemaakt op 20 maart 2007 en vervalt op 1 mei 2012.