Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Kopieën

Naast referentiegeneesmiddelen (= het originele product) en generische geneesmiddelen bestaan er ook kopieën.

  • Een eerste soort kopieën wordt na goedkeuring van de oorspronkelijke fabrikant nog vóór het verstrijken van het alleenrecht op de markt gebracht. Dit kopiegeneesmiddel kost evenveel als het referentiegeneesmiddel.
  • Een tweede soort kopieën kan na de beschermde periode zonder toestemming van de oorspronkelijke fabrikant op de markt gebracht worden. Indien de samenstelling niet precies identiek is aan die van het referentiegeneesmiddel, bv. een andere sterkte per eenheid, noemt men dit kopiegeneesmiddelen. De kwaliteit hiervan wordt even streng gecontroleerd door het ministerie van Volksgezondheid.