Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Cholesterolverlagers

Wanneer nodig?

Te veel cholesterol verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Dit betekent evenwel niet dat geneesmiddelen steeds nodig zijn om de cholesterol te doen dalen.

  • Als je nog geen hart- of vaataandoening hebt gehad, enkel je cholesterol te hoog is en er geen andere risicofactoren zijn, hoef je niet noodzakelijk geneesmiddelen te nemen. Dan kunnen gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en een ontspannen levensstijl volstaan.
  • Geneesmiddelen zijn daarentegen wel aangewezen als je cholesterol te hoog is en je tot een risicogroep behoort. Bijvoorbeeld indien het teveel aan cholesterol familiaal aangelegd is, je reeds een hart- of vaataandoening doormaakte (bv. hartinfarct, angina pectoris, hersenbloeding of -trombose), zwaarlijvig bent of rookt. Maar ook dan kunnen ze een gezonde levensstijl niet vervangen. Die blijft hoe dan ook de hoeksteen van elke behandeling. Ook de vrij dure cholesterolverlagende margarines kunnen voor risicopersonen nooit de plaats innemen van een gezonde levenswijze of van cholesterolverlagende geneesmiddelen.

Juist gebruik

  • Neem het geneesmiddel liefst ’s avonds in, omdat de aanmaak van cholesterol ’s nachts het hoogst is.
  • Lees vooraf steeds aandachtig de bijsluiter. Cholesterolverlagers kunnen immers neveneffecten hebben en soms ook de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden.