Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Veelgebruikte geneesmiddelen

Sommige soorten geneesmiddelen worden vaak gebruikt en/of voorgeschreven. Ze werken pas optimaal als ze correct worden gebruikt.