Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Bloeding

Bij ernstig bloedverlies kan een ader of slagader beschadigd zijn. Een daling van de bloeddruk en daardoor onvoldoende bloedtoevoer naar de hersenen en andere organen kan het gevolg zijn. Bij ernstig bloedverlies kan shock optreden waardoor een algemeen zuurstoftekort ontstaat.

Oorzaken

  • Uitwendige bloedingen zijn het gevolg van een verwonding van de huid waarbij de onderliggende bloedvaten beschadigd zijn.
  • Ernstig bloedverlies kan veroorzaakt worden door verwondingen waarbij een slagader werd geraakt of verwondingen ter hoogte van de schedel of de hals. Deze verwondingen kunnnen levensbedreigend zijn.

Veelgestelde vragen