Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

CO-vergiftiging

Wat?

Als je CO inademt, dringt dat in het bloed en verstoort dat het transport van zuurstof op de rode bloedlichaampjes. De CO neemt als het ware de plaats in van zuurstof. Hoe meer CO er wordt vastgehecht, hoe gevaarlijker voor de gezondheid omdat de organen steeds minder zuurstof worden aangeleverd.

Er bestaan twee vormen van CO-vergiftiging: een chronische en een acute vergiftiging. 

Veelgestelde vragen

Ga ook naar

CM-diensten en
-voordelen