Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Diabetes

Wat?

Diabetes of suikerziekte is een chronische ziekte waarbij het suikergehalte in het bloed te hoog is. 

De alvleesklier of pancreas zorgt voor de productie van insuline. Dankzij dit hormoon kunnen de lichaamscellen suiker opnemen uit het bloed. Als de alvleesklier geen of onvoldoende insuline aanmaakt, stapelt de suiker zich op in het bloed en is er sprake van diabetes.

Met een gezonde en aangepaste levensstijl enerzijds en de steun van de omgeving en zorgverleners anderzijds kunnen diabetespatiënten een leven leiden zoals ieder ander. De behandeling en de opvolging van de ziekte, alsook de inspanningen om complicaties te voorkomen, vragen evenwel voortdurend de nodige aandacht.

Veelgestelde vragen

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM