Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Kleurenblindheid

Wat?

'Kleurenblindheid' is een verwarrende term. Het betekent niet dat men geen kleuren kan zien, wel dat bepaalde kleuren moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Meestal worden rood en groen door elkaar gehaald. De aanleg voor kleurenblindheid is erfelijk en komt bijna uitsluitend bij jongens voor.

Gevolgen

Kleurenblindheid kan leiden tot minder geconcentreerd zijn, minder opletten, geen zin hebben om te leren en kan daardoor de leerprestaties op school negatief beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat de diagnose vroeg gesteld wordt.

Veelgestelde vragen