Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Nachtangst en nachtelijk gillen

Wat?

Pavor nocturnus, beter bekend als ‘night terror’ of nachtangst, treedt op in de eerste helft van de nacht en steeds tijdens de diepe slaap. Uitgesproken gevoelens van angst leiden tot hevige paniekaanvallen met luidkeels nachtelijk geschreeuw

Omdat het optreedt tijdens de diepe slaap herinner je je er nadien - in tegenstelling tot een nachtmerrie - niets van. Is dit toch het geval, gaat het om vage gevoelens van intense angst of een wazig beeld van iets angstaanjagend. 

Nachtangst komt vaak voor bij kinderen tussen 3 en 12 jaar en iets vaker bij jongens. Ongeveer een op de tien kinderen heeft er wel eens last van. Soms blijft het fenomeen bestaan op volwassen leeftijd. 

Nachtangst is onschuldig. Je hoeft hier niets tegen te doen.

Veelgestelde vragen

Bron: Leerboek slaap en slaapstoornissen (uitg. Acco), bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM