Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Reisziekte

Wat?

Reis- of bewegingsziekte treft vooral vrouwen en kinderen van twee tot twaalf jaar.
Verplaatsingen per auto, bus of boot zijn het meest risicovol. In een vliegtuig zijn vooral het opstijgen en dalen voor sommige mensen teveel.

Oorzaken

De aandoening wordt veroorzaakt als de zintuigen tegenstrijdige informatie registreren en doorsturen naar de hersenen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je leest in een wagen die over een kronkelige weg rijdt. Terwijl de ogen een stilstaand object (het boek) waarnemen, registreert het evenwichtsorgaan beweging. De hersenen zijn niet in staat om deze onlogische signalen correct te verwerken, met reisziekte tot gevolg.

Veelgestelde vragen

Bron: ‘Zal ik de dokter bellen? Medisch ABC voor het hele gezin’, dokter Michiel Callens, uitgeverij Lannoo, 2009, 319 pagina’s