Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Tandzorg

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Tandletsels

Wat?

Bij een val of klap op de tanden kunnen volgende tandletsels optreden: 

  • schade aan het glazuur;
  • het afbreken van een tand;
  • het loskomen van een tand;
  • het uitvallen van een tand.

Omwille van hun ligging en bouw zijn de voorste tanden het meest vatbaar voor tandletsels. Maar ook de achterste kiezen kunnen afbreken of loskomen. 

Bij het afbreken van een tand, breekt soms enkel een klein stukje kroon af. Maar ook een grote breuk doorheen de kroon of een breuk ter hoogte van de wortel is mogelijk. De grootte van de breuk zal mee de kans op herstel bepalen.

Veelgestelde vragen

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM