Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Kwaliteit van de behandeling van borstkanker

Borstkanker is één van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. De kwaliteit van de zorg gaat er nochtans op vooruit. En de ziekenhuizen zetten zich in om de kwaliteit te blijven verbeteren. Onder meer het Vlaams Indicatorenproject helpt hen hierbij.

Globale resultaten

Ziekenhuizen lieten onderdelen van hun kwaliteit meten via indicatoren. Voor de behandeling van borstkanker werden twaalf indicatoren gebruikt die ons meer vertellen over:

  • overleving na vijf jaar
  • diagnose
  • behandeling
  • preventie

De globale resultaten van dit onderzoek vind je op de website van het Vlaams Indicatorenproject.

Resultaten per ziekenhuis

Elk ziekenhuis kiest voorlopig zelf om de resultaten van het Vlaams Indicatorenproject vrij te geven. Op www.zorgkwaliteit.be vind je welke ziekenhuizen hun gegevens openbaar maakten. Je kunt er ook de resultaten over borstkanker vergelijken.

Er wordt gepeild naar:

  • hoe de diagnose wordt gesteld
  • hoe borstkanker wordt behandeld
  • de overleving bij behandelde patiënten