Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Mijn rechten als patiënt

In ons land zijn de rechten van de patiënt wettelijk vastgelegd. Ze omvatten acht items en zijn van toepassing voor zorgverleners.

Je kunt je een of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen om je te helpen bij het uitoefenen van je rechten. Als je niet meer in staat bent om zelf je rechten uit te oefenen, zal je vertegenwoordiger dat in jouw plaats doen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de rechten van de patiënt kun je terecht bij je regionaal CM-ziekenfonds.