Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Recht op klachtenbemiddeling

Elk ziekenhuis moet over een ombudsdienst beschikken. 

Vind je dat een van je patiëntenrechten niet is gerespecteerd, kun je klacht neerleggen bij de bevoegde ombudsdienst.

Bij klachten over een zorgverlener in:Bevoegde ombudsdienst
    

- ziekenhuis
- psychiatrisch ziekenhuis
- initiatief voor beschut wonen
- psychiatrisch verzorgingstehuis

Lokale ombudsdiensten
De lijsten met ombudspersonen vind je op de
website van de FOD Volksgezondheid

- ambulante sector
- rust- en verzorgingstehuis (RVT)
- gevangenis

Federale ombudsdienst 'Rechten van de patiënt'
Victor Hortaplein 40 - bus 10 - 1060 Brussel
tel. 02 524 85 20
bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie