Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Recht op patiëntendossier

Je hebt het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. 

Elke zorgverlener moet voor elke patiënt een dossier aanleggen. Dat kan elektronisch of op papier.

Een bekend voorbeeld van een patiëntendossier is het globaal medisch dossier bij je huisarts. Maar ook je tandarts, specialist, kinesist, apotheker of verpleger moeten een dossier bijhouden.

In je patiëntendossier staan niet alleen je medische gegevens. Afhankelijk van je situatie bevat het bijvoorbeeld ook:

  • de gegevens van je vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon
  • je vraag om geen informatie te ontvangen over je gezondheidstoestand
  • je toestemming of weigering van een behandeling
  • je wilsverklaring

Veelgestelde vragen over het recht op patiëntendossier