Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Geen enkele informatie over je gezondheidstoestand mag worden meegedeeld aan anderen, tenzij de wet dit uitdrukkelijk voorziet (bv. ter bescherming van de volksgezondheid ingeval van besmettingsgevaar). 

Indien dit niet vereist is voor je behandeling, mag niemand zonder je toestemming aanwezig zijn bij een behandeling of onderzoek.