Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een familielid, vriend of een ander persoon die door jou is aangewezen om je bij te staan bij: 

  • het verkrijgen van informatie over je gezondheidstoestand; 
  • de inzage van je patiëntendossier of het verkrijgen van een afschrift ervan; 
  • het neerleggen van een klacht. 

Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon kan gebeuren met het formulier 'Aanwijzing van een vertrouwenspersoon'.

Een vertrouwenspersoon mag niet worden verward met een vertegenwoordiger, die opkomt voor je rechten indien je hiertoe niet in staat bent