Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Recht op vrije keuze van zorgverlener

Je kunt zelf je zorgverlener kiezen (bv. bij verwijzing door de huisarts). Bovendien mag je steeds een andere zorgverlener raadplegen, bijvoorbeeld om een tweede advies te vragen. 

Je hebt steeds het recht om je keuze te herzien.