Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Veelgestelde vragen over vaccins

Moeten vaccinaties bij een te vroeg geboren kind worden uitgesteld?

Neen. Te vroeg geboren kinderen hebben juist veel baat bij tijdig vaccineren omdat een kind in de laatste maanden van de zwangerschap normaal veel afweerstoffen van de moeder krijgt. Te vroeg geboren kinderen hebben die afweerstoffen van de moeder vaak nog niet gekregen waardoor ze veel vatbaarder zijn voor ziekten.

Voor te vroeg geboren kinderen worden de basisvaccinaties op dezelfde leeftijd toegediend als voor andere kinderen. Enkel de vaccins die normaal op de leeftijd van 15 maanden worden toegediend, dient men voor deze kinderen beter vervroegd toe op 13 maanden. Bovendien wordt op de leeftijd van 12 weken een extra dosis van het vaccin tegen pneumokokken aanbevolen.

>>Top

Verhogen vaccinaties de kans op wiegendood?

Neen. Zowel het onderzoek naar wiegendood als het onderzoek naar de bijwerkingen van vaccinaties heeft geen enkel verband aangetoond tussen vaccinaties en wiegendood.

>>Top

Geeft vaccinatie levenslang bescherming?

Na het doorlopen van het basisvaccinatieschema zijn de meeste mensen gedurende minstens twintig jaar voldoende beschermd. 

Levende vaccins, zoals het vaccin tegen mazelen en rodehond, geven over het algemeen een langdurige bescherming. Voor een levenslange bescherming moet het basisvaccin op latere leeftijd versterkt worden met een herhalingsinenting.

Bij dode vaccins moet de bescherming opgebouwd worden door verschillende dosissen toe te dienen. Omdat het immuunsysteem van zuigelingen nog niet volgroeid is, hebben zij meestal meer vaccinaties nodig om volledig beschermd te zijn. De bescherming neemt bij elke volgende dosis toe. Op latere leeftijd is vaak nog een versterking aangewezen met een herhalingsinenting. Dit is onder meer het geval voor kinkhoest, difterie en tetanus.

Zelfs na volledige vaccinatie kunnen nog sommige ziekten optreden, zoals bof en kinkhoest. De ernst van de aandoening is dan evenwel meestal minder groot.

>>Top

Heeft het niet vaccineren van kinderen nadelige gevolgen?

Ja, zowel voor het kind als voor de volksgezondheid. Sommige ouders laten hun kinderen niet inenten, bv. uit levens- of geloofsovertuiging of omdat ze alternatieve geneeswijzen verkiezen. Een kind dat niet gevaccineerd is, is echter onvoldoende beschermd tegen sommige gevaarlijke infectieziekten. 

Hoe meer mensen vaccinaties weigeren, hoe groter de kans dat in ons land verdwenen ziekten weer de kop opsteken. Vaccineren beschermt je dus niet enkel als individu maar ook als gemeenschap.

>>Top

Waarom worden niet alle vaccins in één spuit gegeven?

Het is onmogelijk om zo’n ingewikkeld vaccin te maken. De ontwikkeling van één vaccin duurt ongeveer tien tot vijftien jaar, de ontwikkeling van een combinatievaccin nog langer. 

Hoe meer bestanddelen in een vaccin aanwezig zijn, hoe meer technische problemen er kunnen ontstaan. Bovendien moet ook de veiligheid van elk vaccinonderdeel afzonderlijk getest worden.

>>Top

Mag ik gevaccineerd worden als ik ziek ben?

Er zijn nauwelijks redenen waarom je niet gevaccineerd mag worden. Ook bij verkoudheid, lichte koorts of antibioticagebruik mag je gevaccineerd worden. 

Ben je ernstiger ziek, dan kan een vaccinatie worden uitgesteld. Slechts in uitzonderlijke gevallen zoals bij een verstoord afweersysteem mag niet gevaccineerd worden. Bij twijfel overleg je best eerst met je arts.

>>Top

Mag vaccinatie als ik allergisch ben voor kippenei-eiwit?

Dat hangt van het soort vaccin af. De vaccins uit het basisvaccinatieschema kunnen zonder problemen gegeven worden. 

Enkel in de vaccins tegen griep of gele koorts die gekweekt worden op bebroede kippeneieren kan kippenei-eiwit in heel kleine hoeveelheden voorkomen en een ernstige reactie uitlokken als je allergisch bent voor kippenei-eiwit. Overleg met je arts vooraleer je je laat vaccineren.

>>Top

Kan ik na vaccinatie de betreffende ziekte nog krijgen?

Na vaccinatie treedt niet bij iedereen de gewenste immuunreactie op. Zeer zelden kan je ondanks vaccinatie de ziekte toch nog doormaken. Dat gebeurt dan meestal in een minder ernstige vorm.

>>Top

Zijn de ziekten waartegen gevaccineerd wordt goed te behandelen?

Over het algemeen zijn het moeilijk of niet te behandelen ziekten. Vaak zijn enkel de symptomen met geneesmiddelen te behandelen. Soms kan de ziekte tot ernstige verwikkelingen leiden en zelfs tot onomkeerbare schade en overlijden.

>>Top

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM