Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Zorgverleners opzoeken

Via de zorgverlenersapplicatie kun je zorgverleners opzoeken op basis van adresgegevens.

Wie vind je?

 • Zorgverleners die een erkenningsnummer hebben bij het Riziv
  • De gegevens zijn gebaseerd op de informatie die zorgverleners hebben doorgegeven aan het Riziv.
  • Het bestand omvat alle zorgverleners met een actief erkenningsnummer.
   1. Artsen-specialisten in opleiding worden niet opgenomen zolang ze in opleiding zijn.
   2. Een zorgverlener die een Riziv-nummer heeft met het statuut "gepensioneerd" of "geschorst", wordt niet meer opgenomen.
  • Het adres is niet altijd het praktijkadres: het gaat om het contactadres dat de zorgverlener heeft doorgegeven aan het Riziv. De zorgverleners hebben de mogelijkheid om dit adres aan te passen. 
  • Enkel adressen van huisartsen, kinesisten, logopedisten en tandartsen worden getoond. Voor andere zorgverleners wordt geen adres getoond, tenzij de zorgverlener zelf heeft gevraagd een adres toe te voegen. 
  • CM is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden. 

 • Chiropractors, osteopaten en psychotherapeuten die een overeenkomst hebben met CM in het kader van de CM-tegemoetkoming voor chiropraxieosteopathie en psychotherapie.