CM. Jouw gezondheidsfonds


Nieuwsflashes

Nieuwsflashes


  • Nieuwe 'Mijn CM'. In de vernieuwde 'Mijn CM' regel je op één centrale plek al je ziekenfondszaken, zoals documenten aanvragen en een overzicht van je terugbetalingen raadplegen. Ontdek 'Mijn CM'   

  • Belastingaangifte. Welke CM-bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar? En welke niet? Lees meer  

  • Niet-dringend ziekenvervoer. CM zorgt voor betaalbaar vervoer naar of van het ziekenhuis (opname, ontslag, consultatie), voor een oncologische behandeling of voor nierdialyse. Lees meer  

  • Regionaal nieuws
Leef is curieus

Leef is curieus


De mens is een nieuwsgierig wezen. We willen ontdekken, nieuwe dingen ervaren, al van kindsbeen af. Curieus zijn maakt het leven spannend. 

Maar is er soms beter een grens aan onze nieuwsgierigheid? Bij DNA-onderzoek is dat bijvoorbeeld een terechte vraag. Leef vroeg het aan een geneticus, een ethicus en aan Eva die een DNA-test deed. 

Lieve Blancquaert geeft dan weer toe slimmer geworden te zijn door haar nieuwsgierigheid. En we kunnen onze eigen curiositeit bijna niet bedwingen om het geheim van goochelaar Ward te leren kennen.

CM-diensten en -voordelen

CM-diensten en -voordelen


Als CM-lid betaal je een voordelige ledenbijdrage. In ruil kun je rekenen op een professionele dienstverlening en een brede waaier aan CM-diensten en -voordelen. 

Dit diensten- en voordelenpakket komt bovenop de rechten die je hebt via de verplichte ziekteverzekering. Het is er voor jong en oud, ziek en gezond, actief en niet-actief. 

CM-verzekeringen

CM-verzekeringen


Het CM-Hospitaalplan komt tegemoet in de kosten van je hospitalisatie, de voor- en nazorg en de ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten. 

CM-Hospitaalfix en Fix Extra geven een vaste vergoeding per hospitalisatiedag.

Het CM-MediKo Plan beschermt je tegen hoge medische kosten buiten het ziekenhuis zoals orthodontie, tandprothesen, brillenglazen en hoorapparaten. Bovendien krijg je voor diverse verstrekkingen 75% van het remgeld terugbetaald.

CM-Zorgkas

CM-Zorgkas


CM-Zorgkas brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Ze staat in voor de zorgbudgetten, de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor zorg in een centrum.

Elk jaar betaal je daarvoor een zorgpremie. Zo help jij om de levenskwaliteit te verbeteren van meer dan 300.000 zorgbehoevenden.