Welkom op onze website


Nieuwsflashes

Nieuwsflashes


  • CM wordt jouw gezondheidsfonds. CM verandert van ziekenfonds naar gezondheidsfonds. Want je wilt niet alleen geholpen worden als zieke, maar ook wanneer je gezond bent. Lees meer  

  • Digitaal doktersbriefje. Sinds kort kan je huisarts het getuigschrift voor verstrekte hulp via de computer naar CM sturen. Dit betekent geen geloop meer voor jou en een snellere terugbetaling. Lees meer  

  • CM-reisbijstand. Als je tijdens een vakantie in het buitenland ziek wordt of een ongeval hebt, kun je rekenen op de CM-reisbijstand. Wat houdt dit in? Wie is waar verzekerd? Lees meer 

  • Regionaal nieuws
Boos in Leef

Boos in Leef


In het september-nummer van het gezondheidsmagazine Leef vormt boosheid de rode draad.

Wat maakt ons boos? En hoe gaan we om met boosheid? De ene ontploft, de andere komt weer tot rust door een blokje om te wandelen. Sommigen vinden hun uitweg in kunst. Ieder zijn boosheid, ieder zijn ontlading. 

Deze Leef gaat nog wat verder. Wat als je boosheid over anderen gaat? Waarom maken we ruzie? En hoe geraken we uit een conflict? Drie bemiddelaars zetten ons op weg. Covermodel Benedicte voegt er nog een tip aan toe: ‘Ga altijd met een kus de nacht in.’

CM-diensten en -voordelen

CM-diensten en -voordelen


Als CM-lid betaal je een voordelige ledenbijdrage. In ruil kun je rekenen op een professionele dienstverlening en een brede waaier aan CM-diensten en -voordelen. 

Dit diensten- en voordelenpakket komt bovenop de rechten die je hebt via de verplichte ziekteverzekering. Het is er voor jong en oud, ziek en gezond, actief en niet-actief. 

CM-verzekeringen

CM-verzekeringen


Het CM-Hospitaalplan komt tegemoet in de kosten van je hospitalisatie, de voor- en nazorg en de ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten. 

CM-Hospitaalfix en Fix Extra geven een vaste vergoeding per hospitalisatiedag.

Het CM-MediKo Plan beschermt je tegen hoge medische kosten buiten het ziekenhuis zoals orthodontie, tandprothesen, brillenglazen en hoorapparaten. Bovendien krijg je voor diverse verstrekkingen 75% van het remgeld terugbetaald.

CM-Zorgkas

CM-Zorgkas


CM-Zorgkas brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Ze staat in voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen Vlaamse zorgverzekering), voor mensen met een handicap (voorheen basisondersteuningsbudget) en voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Elk jaar betaal je daarvoor een zorgpremie. Zo help jij om de levenskwaliteit te verbeteren van meer dan 300.000 zorgbehoevenden.