HomeActueelOnderzoeken

Vlaming minder tevreden over job


CM en ISW Limits onderzochten voor het vijfde jaar op rij het geluksgevoel van de Vlaming. Dat gebeurde via een enquête naar een representatief staal van de bevolking. 

Over het algemeen zijn we in 2014 even gelukkig als in 2013, maar wat het werk betreft voelen we ons minder goed.

  • 18 procent van de Vlamingen toont zich in 2014 niet tevreden met zijn job, een stijging van meer dan een kwart ten opzichte van 2013.
  • 40 procent heeft door zijn werk regelmatig last van psychische klachten zoals stress, angst, slapeloosheid, neerslachtigheid, concentratieproblemen, agressie en irritatie.

De relatie met collega's of leidinggevenden bleef voor de meeste mensen even goed. Ook de balans tussen privé en werk veranderde niet. Mensen gaven andere redenen voor de groeiende ontevredenheid over hun werk.

  • Ze vinden de job minder interessant en meer belastend.
  • Ze voelen zich minder thuis in hun organisatie.
  • Ze hebben meer schrik om hun werk of opdrachten te verliezen;
  • Ze zien minder positieve mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Verder blijkt de mate waarin je zelf je situatie in handen hebt, een grote rol te spelen in het geluksgevoel.

  • Directieleden, mensen met een vrij beroep en gepensioneerden zijn het gelukkigst.
  • Het minst gelukkig zijn mensen die niet kunnen werken door ziekte, werklozen en studenten.
  • Werknemers, ambtenaren en huisvrouwen en -mannen zitten daar tussenin.

Ook al zijn de omstandigheden soms moeilijk, je kunt ook zelf actie ondernemen om je draagkracht te vergroten. Het geluksplan kan je daarbij helpen.

Ga ook naar


Download