HomeActueelOnderzoeken

Elke week 45 jongeren in ziekenhuis met vermoedelijke alcoholintoxicatie


2.376 jongeren tussen 12 en 17 jaar belandden in 2013 in het ziekenhuis met een vermoedelijke alcoholintoxicatie. In 2008 waren dat er 2.209. 

Dat berekende het Intermutualistisch Agentschap (IMA) in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). 

Het IMA telde hoeveel jongeren op de spoeddienst belandden of een nacht in het ziekenhuis verbleven en op dezelfde dag een alcoholtest ondergingen.

Het resultaat voor 2013 was meer dan 45 jongeren per week.

  • Alcoholintoxicatie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.
  • Het treedt vaker op bij jongeren die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
  • De helft van de gevallen doet zich voor op feestdagen of in het weekend.
  • Bijna 10 procent belandt jaarlijks meer dan een keer in het ziekenhuis met een vermoedelijke alcoholintoxicatie.

Zware gevolgen

Alcoholmisbruik bij tieners heeft vaak te maken met piekdrinken of binge drinking. De Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) hanteert daarvoor de volgende definitie.

  • Voor vrouwen: minstens vier glazen drinken binnen de twee uur.
  • Voor mannen: minstens zes glazen drinken binnen de twee uur.

De gevolgen zijn niet min.

  • Op korte termijn veroorzaakt alcoholmisbruik niet alleen een kater, maar soms ook agressie, seksueel risicogedrag en zelfs verkrachting en ongevallen.
  • Op lange termijn kan alcoholmisbruik de hersenen schaden. Dat heeft een blijvend verlies van intelligentie en verminderde studiemogelijkheden tot gevolg.

Sensibiliseren

Met deze cijfers willen het IMA, de Universiteit Antwerpen en het UZA jongeren bewust maken van de gevaren van alcoholmisbruik. Verder roepen ze ouders, jeugdverenigingen en sportclubs op om sociale controle uit te oefenen.

De onderzoekers kijken ook naar de overheid. In twintig EU-landen geldt al een alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar.

Tot slot pleiten het IMA, de Universiteit Antwerpen en het UZA voor een nationaal registratiesysteem om een beter zicht te krijgen op de problematiek.

Ga ook naar