HomeActueelStandpuntenStandpunten 2020

Coronavirus vraagt moedige beslissingen

In alle eindejaarsdrukte ging het nieuws nog aan veel mensen voorbij. In de omgeving van de vismarkt van de Chinese stad Wuhan doken er eind 2019 opvallend veel gevallen op van een mysterieuze longziekte. Als we de berichten al opmerkten, dan was het op dat ogenblik toch vooral een ver-van-mijn-bedshow. 

Nauwelijks 2,5 maand later is de mysterieuze longziekte uitgegroeid tot een mondiale crisis. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn wereldwijd ruim 110.000 mensen besmet met het coronavirus. Bijna 4.000 van hen zijn overleden. En mogelijk ligt het aantal besmettingen nog een stuk hoger. In Europa is vooral Italië zwaar getroffen, maar ook in ons land grijpt de ziekte steeds verder om zich heen. 

Ook in de 21ste eeuw blijft onze samenleving kwetsbaar. Als we soms zouden geloven dat we met wetenschap en technologie alles kunnen oplossen, dan drukt een wereldwijde uitbraak van een virus zoals corona ons met de neus op de feiten. Hoeveel innovatiegolven we ook achter de rug hebben, soms hebben we niet meteen een oplossing. Af en toe moeten we aanvaarden dat we de antwoorden voorlopig schuldig moeten blijven. 

Betekent dat dan dat we helemaal niets kunnen doen? Uiteraard niet. Geconfronteerd met het onverwachte en het onbeheersbare, komt het erop aan om de crisis zo goed mogelijk te managen. En laat dat in België tot nu toe wel degelijk het geval zijn. We kunnen alleen maar grenzeloos respect opbrengen voor al die zorgverstrekkers die vandaag in de storm staan om de uitbraak van het virus onder controle te houden en voor de beleidsverantwoordelijken die in moeilijke omstandigheden moedige beslissingen nemen. We kijken met bewondering naar viroloog Marc Van Ranst of behandelend arts Erika Vlieghe die onvermoeibaar de juiste toon weten aan te slaan in hun communicatie.

Wees maar zeker, gemakkelijk is hun opdracht niet. Voor de een zal geen enkele maatregel om het virus in te dijken streng genoeg zijn. De ander vindt dan weer elke richtlijn overdreven. Ga daar maar eens tussen staan. 

Tot welke strekking je ook behoort, we moeten ons vooral gelukkig prijzen dat wij vandaag kunnen vertrouwen op een uitstekende gezondheidszorg. Tijdens een crisis van dergelijke omvang, wordt nog eens duidelijk hoe belangrijk het is dat we ons tenminste geen zorgen moeten maken om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Dat kunnen ze jammer genoeg niet in alle landen van de wereld zeggen. Laat de crisis dan ook een opportuniteit zijn om ook elders de gezondheidszorg sterker uit te bouwen, ook en vooral voor de meest kwetsbaren onder ons.

Luc Van Gorp, voorzitter CM, maart 2020