HomeActueelStandpuntenStandpunten 2020

Het akkoord van de hoop

‘Het is gebeurd’, zo zou het klinken uit de mond van de presentator van een populair televisieprogramma. Na bijna vijfhonderd dagen onderhandelen heeft ons land een nieuwe regering. Dat het veel te lang geduurd heeft en dat we bij momenten getuige waren van een bedroevend politiek schouwspel, daar is iedereen het over eens. Net als over het feit dat deze wereldrecordpogingen regeringsvorming niet meer voor herhaling vatbaar zijn. 

Politici hebben ons tijdens deze ellenlange formatie letterlijk alle kleuren van de regenboog laten zien, van paars-geel over paars-groen tot het blauw-groen-rood-oranje van Vivaldi. Een land waarin de beleidsverantwoordelijken er zelfs tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog niet in slagen meningsverschillen te overstijgen, slaat zonder meer een belabberd figuur. 

En toch is er hoop. Niet zozeer omdat we eindelijk over een regering beschikken, dat zou er na al die tijd aan mankeren. De hoop spruit vooral voort uit de toon in het regeerakkoord en bij de ministers die het vertolken. Na bijna vijfhonderd dagen horen we voor het eerst een taal die verbindt in plaats van verdeelt. We zien politici die oplossingen zoeken in plaats van Grand Canyons tussen partijprogramma’s te constateren. Het is de conditio sine qua non om de hervormingen te realiseren die ons land broodnodig heeft, niet in het minst op het gebied van gezondheidszorg. 

Want de coronacrisis drukt ons op dat vlak met de neus op de feiten. Hoewel heel wat mensen – gelukkig – nog niet besmet geraakten met Covid-19, voelen we allemaal de impact van de epidemie op ons welzijn. Net daarom is het hoopgevend dat het regeerakkoord voor het eerst een brede visie op gezondheid centraal stelt. ‘Het gaat niet alleen om de lichamelijke aspecten van gezondheid, maar ook om welbevinden, empowerment, veerkracht, participatie en zingeving’, zo staat het letterlijk neergeschreven. 

Het is de nagel waar CM Gezondheidsfonds al lang op klopt. Iedereen is ervan overtuigd dat onze gezondheidszorg grondig hervormd moet worden. Die hervormingen kunnen pas slagen als we een brede visie op gezondheid hanteren. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Het is hoopvol dat het beleid dat nu ook erkent. 

De nieuwe regering koppelt daar de nodige middelen aan. Zo zal het budget voor gezondheidszorg vanaf 2022 jaarlijks met 2,5 procent stijgen. Dat is goed nieuws. Het zal wel belangrijk zijn om dat extra budget gericht te investeren en niet zomaar de bestaande afzonderlijke budgetten lineair te verhogen. We moeten vertrekken vanuit de noden van de patiënt en inzetten op zaken waar we echt het verschil mee maken. 

In die optiek is het een goede zaak dat het regeerakkoord gezondheidsdoelstellingen vooropstelt om het gezondheidsbeleid te bepalen. Zo is het onder meer de bedoeling om de gezondheidskloof – het verschil in gezonde levensjaren tussen de minst en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen – tegen 2030 met 25 procent te verminderen. Er worden extra middelen voorzien voor de mentale gezondheidszorg en ook preventie krijgt heel wat aandacht. 

Er zit heel wat eten en drinken in het regeerakkoord, maar uiteraard: the proof of the pudding is in the eating. Het mag niet bij woorden blijven. CM Gezondheidsfonds wil in elk geval haar schouders zetten onder het project en zal de regering steunen in de ambities. 

De ziekenfondsen vervullen een cruciale rol in het medebeheer van de sociale zekerheid. Als ledenorganisatie en vanuit onze opdracht om leden te begeleiden en te coachen doorheen het complexe zorglandschap, voelen wij als geen ander aan wat er leeft op het terrein. Die inzichten zullen wij met volle overtuiging inbrengen in het beleid dat de komende legislatuur gevoerd zal worden. Want een welvarend, solidair en duurzaam België, dat is waar ook CM Gezondheidsfonds voor gaat.

Luc Van Gorp, voorzitter CM, oktober 2020