HomeActueelStandpuntenStandpunten 2020

Wanneer de geesten rijpen

Zou het er dan toch van komen? Is er tijdens deze coronapandemie een zaadje geplant dat na de crisis kan uitgroeien tot een sterke boom? Je zou het bijna geloven als je de debatten over onze gezondheidszorg de voorbije weken gevolgd hebt. Niet alleen worden er de komende jaren extra (financiële) middelen uitgetrokken, er gaan ook meer en meer stemmen op om onze gezondheidszorg fundamenteel anders te organiseren. 

Want wie goed geluisterd heeft, hoorde minister Frank Vandenbroucke zeggen dat hij het beleid meer wil oriënteren vanuit gezondheidsdoelstellingen. De extra middelen zullen niet meer, zoals vroeger, gelijkmatig verdeeld worden over de verschillende sectoren van onze gezondheidszorg. Neen, ze zullen ingezet worden om gezondheidsdoelstellingen te realiseren. Vanuit die doelstellingen zullen zorgverstrekkers veel meer dan vroeger aangespoord worden om samen te werken. 

Dat zou betekenen dat het systeem van de prestatiegeneeskunde zijn beste tijd gehad heeft. Het zit namelijk zo, vandaag worden zorgverstrekkers hoofdzakelijk verloond per prestatie die ze leveren. Hoe meer activiteiten, hoe meer inkomsten. En dat geldt ook voor de ziekenhuizen. Zij vragen namelijk een financiële bijdrage aan de artsen om hun tekort aan middelen op te vangen. Om een voorbeeld te geven, artsen en ziekenhuizen hebben er baat bij dat hun scanners zoveel mogelijk draaien. Ons gezondheidszorgsysteem is erop gericht om mensen te genezen, veel meer dan op mensen gezond te houden. 

Terwijl het uitgangspunt net zou moeten zijn dat we in de mate van het mogelijke voorkomen dat er een prestatie nodig is. En dat we daar ook middelen voor uittrekken. We zouden er bijvoorbeeld kunnen voor kiezen om het aantal overlijdens als gevolg van hart- en vaatziekten fors terug te dringen en zorgverstrekkers volop laten inzetten op preventie. Slagen we erin om op die manier mensen uit het ziekenhuis te houden, dan draagt dat bij tot de gezondheidsdoelstelling. 

Dat vraagt een enorme paradigmashift en om die omslag te maken, zal er sterke wil en veel politieke moed nodig zijn. Maar steeds meer rijpen de geesten om die richting uit te gaan. Laat dat een van de lichtpunten zijn in deze donkere tijden.

Luc Van Gorp, voorzitter CM, december 2020