HomeActueelStandpuntenStandpunten 2021

Goede week

Een verhaal over lijden en sterven. Maar ook een verhaal over opstaan en opnieuw beginnen. Komt het je bekend voor? Niet verwonderlijk, het is een van de oudste verhalen uit onze geschiedenis. En tegelijk brandend actueel.

Het verhaal begint op Palmzondag, een dikke tweeduizend jaar geleden, wanneer Jezus zijn blijde intrede maakt in Jeruzalem. Vier dagen later, op Witte Donderdag, schuiven zijn leerlingen aan voor het Laatste Avondmaal en wordt Jezus verraden door een van hen, Judas. Het leidt tot de kruisiging en de dood van Jezus op Goede Vrijdag. Twee dagen later, op Pasen, staat Jezus op uit de doden.

Of je nu christelijk bent of niet, de boodschap achter de gebeurtenissen van toen is universeel. Zelfs op de meest donkere momenten, wanneer alles uitzichtloos lijkt, is er nog hoop. Wie christen is, haalt die hoop uit het verhaal over het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. Maar elke mens, of hij nu een godsdienst aanhangt of niet, gelooft op een of andere manier dat een betere wereld mogelijk is.

Het is dat geloof dat ons ook vandaag, tijdens een van de grootste gezondheidscrisissen in onze geschiedenis, recht moet houden. We voelen allemaal hoe zwaar de coronapandemie weegt op ons welbevinden. Telkens we denken dat we niet dieper kunnen zakken, krijgen we nog een extra opdoffer te verwerken onder de vorm van een derde golf, strengere maatregelen of overschreden deadlines. Na meer dan een jaar lijkt er nog altijd geen einde te komen aan deze crisis en zakt de moed ons steeds dieper in de schoenen.

En toch is er hoop op verrijzenis. Want ondanks alle onheilsberichten van de jongste weken, zijn er wel degelijk lichtpunten. De vaccinatiecampagne lijkt te versnellen en ook het betere weer zal mogelijk een gunstige invloed hebben op de afremming van het virus. Ergens in de verte gluurt een zomer waarin eindelijk meer mogelijk zal zijn.

Wanneer we opstaan uit deze nachtmerrie, zullen we merken dat we wakker worden in een andere wereld. Want ik ben er wel degelijk van overtuigd dat de coronapandemie ons de ogen geopend heeft. Hoe donker deze periode ook was en nog altijd is, ze heeft ons doen beseffen dat er grenzen zijn aan ons groeimodel. Als we verder blijven leven en consumeren zoals we leefden en consumeerden, zullen we in de toekomst met nog veel zwaardere crisissen geconfronteerd worden. In de strijd tegen covid-19 zijn we er nog in geslaagd om relatief snel een vaccin te ontwikkelen, tegen de klimaatopwarming zal geen vaccin opgewassen zijn. Die kunnen we alleen voorkomen als we snel op een andere manier gaan leven.

Die kracht van verandering draagt de coronapandemie wel degelijk in zich. Net zoals tweeduizend jaar geleden uit de Goede Week Pasen is ontsproten, zal de mens ook nu opstaan en de samenleving herinrichten naar een nieuw model: een dat menselijke groei verkiest boven economische groei.

Ik wens jullie allemaal een Zalig Pasen.

Luc Van Gorp, voorzitter CM, april 2021