Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Standpunten

In de ledenbladen Visie en cm.be schrijft CM-voorzitter Luc Van Gorp ‘De voorzet’. Daarin heeft hij het onder meer over de gezondheidszorg, de ziekenfondsen en de sociale zekerheid. 

Tot en met juni 2015 schreef Marc Justaert, de toenmalige voorzitter, deze standpunten.

Ga ook naar

CM-diensten en
-voordelen