HomeActueel

De ziekteverzekering in cijfers


‘2014 - De ZIV in cijfers’ bundelt cijfermateriaal en statistieken over:

  • de Belgische bevolking (leeftijdsgroepen, levensverwachting, ...);
  • macro-economische kengetallen (bruto binnenlands product, belastingdruk, gezondheidsuitgaven, ...);
  • de sociale zekerheid (bijdragen, uitgaven, ...);
  • de ziekte- en invaliditeitsverzekering (marktaandeel ziekenfondsen, uitgaven voor medische zorg, aantal ziekenhuisbedden, ...).

Download de publicatie

Ga ook naar


Download