Dringend ziekenvervoer is niet gratis. De kosten die mogen worden aangerekend voor het uitrukken van de dienst 112, de MUG of een helikopter zijn wettelijk bepaald.

Dienst 112

Vanaf 1 januari wordt voor elke dringende interventie van de ambulance na een 112-oproep 60 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand. 

Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering. 

Dat de ambulance ter plaatse komt, volstaat om het bedrag aan te rekenen. Of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt geen rol. 

Bovenop de 60 euro mogen geen bijkomende kosten worden aangerekend. 

MUG

Op vraag van de dienst 112 kan de Medische Urgentiegroep (MUG) worden uitgestuurd. Deze brengt een urgentiearts en een verpleegkundige ‘Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg’ tot bij de persoon van wie de gezondheidstoestand levensbedreigend is. De MUG moet de vitale functies van de patiënt stabiliseren, vooraleer de ambulance de patiënt naar het ziekenhuis vervoert. 

Voor het uitsturen van de MUG op zich mogen aan de patiënt geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. De prestaties van de urgentiearts zullen op de ziekenhuisfactuur wel te vinden zijn. 

Voor medische assistentie door een spoedarts in het kader van een MUG-interventie bedraagt het honorarium 53,60 euro. Dit bedrag wordt volledig vergoed door de ziekteverzekering. Ook andere technische prestaties kunnen worden aangerekend. Sommige zijn volledig ten laste van het ziekenfonds, voor andere geldt een klein persoonlijk aandeel.

Helikopter

Wordt er vanuit de dienst 112 een helikopter ingezet vanuit Brugge of Luik, bedraagt de factuur 65,71 euro voor de eerste tien kilometers. Vanaf de elfde kilometer betaal je 6,56 euro per kilometer, vanaf de eenentwintigste kilometer 5,02 euro. 

Het aantal afgelegde kilometers wordt berekend vanaf de basis van de helikopter tot op de plaats van de interventie, gevolgd door het traject vanaf deze plaats tot aan het ziekenhuis en tenslotte het traject vanaf het ziekenhuis terug naar de basis. De afstand wordt niet berekend volgens de kilometers in vogelvlucht, maar volgens de kilometers die zouden zijn afgelegd als wegtraject. 

Voor het gebruik van een automatische externe defibrillator mag 62,37 euro worden aangerekend. 

De ziekteverzekering betaalt de helft van de kosten terug. 

Bezorg de factuur van de helikopter aan je ziekenfonds. 

Goed om te weten

  • Tot en met 31 december was een andere regeling van toepassing voor 112-ambulancevervoer, waarbij de factuur werd opgemaakt naargelang de afgelegde afstand. 
  • Voor niet-dringend ziekenvervoer betaalt CM een deel van de vervoerskosten. 

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen