Ziekte-uitkering

Werknemers, werklozen en zelfstandigen die wegens ziekte of ongeval niet kunnen werken, kunnen een ziekte-uitkering aanvragen.

Lees meer

Uitkering 'Hulp van derden'

Aanvullende vergoeding voor wie een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt en om gezondheidsredenen hulp van anderen nodig heeft.

Lees meer

Fedris

Fedris zorgt ervoor dat je rechten na een arbeidsongeval of beroepsziekte worden gerespecteerd en heeft ook een belangrijke opdracht op preventief vlak.

Lees meer

Asbestfonds

Het Asbestfonds vergoedt je indien je longvlieskanker (mesothelioom) of longfibrose (asbestose) opliep door blootstelling aan asbest.

Lees meer