Contacteer ons

Bij de pensioendienst kun je terecht met al je vragen over je (toekomstig) pensioen.

  • Informatie en advies onder meer over de pensioenwetgeving, toegelaten arbeid, inhoudingen op het pensioen en welvaartsaanpassing.
  • Pensioenberekening op basis van je loopbaangegevens indien je bijna met pensioen gaat of moet beslissen om al dan niet vervroegd met pensioen te gaan.
  • Becijferen van de gevolgen voor het latere pensioen indien je je loopbaan onderbreekt (bv. tijdskrediet of deeltijdse tewerkstelling).
  • Belangenverdediging van werknemers en zelfstandigen i.v.m. de pensioenwetgeving en de inkomensgarantie voor ouderen.

Voorwaarden

Lid zijn van CM.

Contact

Kies je regio of CM-ziekenfonds bovenaan de pagina om de contactgegevens in jouw regio te kennen.

Ga ook naar