Bij de pensioendienst kun je terecht met al je vragen over je (toekomstig) pensioen.

Actueel: de week van de pensioenen (27 september tot 1 oktober 2021)

Infosessies

Wanneer kun je met pensioen? Hoe wordt je pensioen berekend? Mag je nog bijverdienen? Wat is de invloed van ziekte, werkloosheid of een andere onderbreking?
De drie Belgische pensioenstelsels apart uitgelegd:

Debatten

We organiseren vijf boeiende en leerrijke debatten over het pensioen.

Gesprek met minister van Pensioenen Karine Lalieux

Rond deze tijd verwachten we de eerste krijtlijnen van de pensioenhervorming. Het ideale moment om de minister te bevragen over de thema’s die ook in de debatten aan bod kwamen.

De week van de pensioenen is een project van de CM-pensioendienst in samenwerking met OKRA, ACV, Beweging.net en WSM.

Waarvoor kun je terecht bij de pensioendienst?

  • Informatie en advies onder meer over de pensioenwetgeving, toegelaten arbeid, inhoudingen op het pensioen en welvaartsaanpassing.
  • Pensioenberekening op basis van je loopbaangegevens indien je bijna met pensioen gaat of moet beslissen om al dan niet vervroegd met pensioen te gaan.
  • Becijferen van de gevolgen voor het latere pensioen indien je je loopbaan onderbreekt (bv. tijdskrediet of deeltijdse tewerkstelling).
  • Belangenverdediging van werknemers en zelfstandigen i.v.m. de pensioenwetgeving en de inkomensgarantie voor ouderen.

Voorwaarden

Lid zijn van CM.

Contact

Kies je regio of CM-ziekenfonds bovenaan de pagina om de contactgegevens in jouw regio te kennen.

Ga ook naar