Bij de pensioendienst kun je terecht met al je vragen over je (toekomstig) pensioen.

Waarvoor kun je terecht bij de pensioendienst?

  • Informatie en advies onder meer over de pensioenwetgeving, toegelaten arbeid, inhoudingen op het pensioen en welvaartsaanpassing.
  • Pensioenberekening op basis van je loopbaangegevens indien je bijna met pensioen gaat of moet beslissen om al dan niet vervroegd met pensioen te gaan.
  • Becijferen van de gevolgen voor het latere pensioen indien je je loopbaan onderbreekt (bv. tijdskrediet of deeltijdse tewerkstelling).
  • Belangenverdediging van werknemers en zelfstandigen i.v.m. de pensioenwetgeving en de inkomensgarantie voor ouderen.

Voorwaarden

Lid zijn van CM.

Week van de Pensioenen

Van 27 september tot 1 oktober 2021 vond de Week van de Pensioenen plaats.

Lees ook de pensioen-special van Leef. 

Contact

Kies je regio of CM-ziekenfonds bovenaan de pagina om de contactgegevens in jouw regio te kennen.

Goed om te weten

Komt je pensioen stilaan in zicht? CM organiseert regelmatig de cursus 'Pensioen in zicht' waar je een antwoord krijgt op heel wat van je vragen. 

Ga ook naar