Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Thuiszorgcentrum

Het kan iedereen overkomen. Plots word je geconfronteerd met ziekte, handicap of hulpbehoevendheid. Ben je op zoek naar hulp in deze moeilijke situatie? Dan kun je bij het Thuiszorgcentrum terecht voor:

  • informatie en advies: het centrum zoekt samen met jou naar de gepaste zorg en verwijst je door naar specifieke diensten;
  • ontmoeting en vorming: regelmatig vinden er informatiemomenten plaats over thuiszorg. Je kunt er ook contacten leggen met lotgenoten, ervaringen uitwisselen en steun vinden;
  • persoonlijk alarm: met een eenvoudige druk op de knop kun je dag en nacht contact opnemen met de alarmcentrale. In het Thuiszorgcentrum verneem je meer over de personenalarmsystemen;
  • multidisciplinair overleg: als de organisatie van thuiszorg moeilijk wordt, kan het Thuiszorgcentrum instaan voor een gecoördineerd overleg tussen de zorgbehoevende, de familie en de hulpverleners;
  • mobiliteit: als je problemen hebt om je buitenshuis te verplaatsen, dan helpt het centrum je te zoeken naar oplossingen;
  • hulpmiddelen, woningaanpassing en ergotherapeutische begeleiding: de woonconsulent geeft je advies om je te helpen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden. Iedereen met vragen rond thuiszorg kan in het Thuiszorgcentrum terecht. 

Goed om te weten

  • De dienstverlening is gratis
  • Het Thuiszorgcentrum is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als regionaal dienstencentrum.

Contact

Kies je regio of CM-ziekenfonds via de groene balk bovenaan om de contactgegevens in jouw regio te kennen.