CM-diensten en -voordelen in het nieuw
HomeDiensten en voordelen

CM-diensten en -voordelen in het nieuw


Wie geen terugbetaling krijgt van een hospitalisatieverzekering, ontvangt vanaf dit jaar vanuit het CM-diensten- en voordelenpakket een tegemoetkoming voor bepaalde kosten bij een ziekenhuisopname. 

Dat is een van de nieuwigheden die voor CM-leden ingingen op 1 januari.

Tegemoetkoming ziekenhuisopname

‘Als gezondheidsfonds willen wij er zijn wanneer onze leden ons echt nodig hebben’, zegt Steven Hermans, directeur Diensten en Verrichtingen. ‘Elk jaar belandt een op de zes Belgen in het ziekenhuis. Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. En achteraf kan de factuur hoog oplopen. De  nieuwe tegemoetkoming ziekenhuisopname biedt natuurlijk niet dezelfde bescherming als een hospitalisatieverzekering. Maar met dit solidaire voordeel wil CM wel een stukje vangnet bieden aan een kwetsbare doelgroep die geen bescherming heeft tegen onverwachte ziekenhuiskosten. Voor hen willen wij de factuur toch wat temperen.’ 

Meer nieuwigheden

CM kiest in Vlaanderen voor eenzelfde pakket diensten en voordelen voor al haar Vlaamse leden. Ook het lidgeld is voortaan overal gelijk en bedraagt iets meer dan 7 euro per maand.  

Een andere nieuwigheid is de uitbreiding van de terugbetaalbare vaccins. Voor reisvaccins, griep en pneumokokken was er in het verleden al een tegemoetkoming. Daar komen nu het HPV-vaccin voor jongens en meningokokken type B voor risicogroepen bij. 

Ook met ziekenvervoer wil CM het verschil maken. Wie met de ziekenwagen naar het ziekenhuis moet voor opname of consultatie zal tegen vaste, voordelige tarieven een beroep kunnen doen op kwaliteitsvol vervoer. Ook wie vaak naar het ziekenhuis moet voor nierdialyse of oncologie betaalt daar als CM-lid een laag bedrag voor. 

Duidelijke keuzes

’In het pakket van diensten en voordelen zijn duidelijke keuzes gemaakt', aldus Steven Hermans. 'Dat betekent ook dat CM een aantal zaken niet meer zal aanbieden. Zo is er vanaf 1 januari geen tegemoetkoming meer voor homeopathische geneesmiddelen. Ook de tegemoetkoming in het lidgeld van jeugdverenigingen valt weg. De kampvergoeding blijft wel behouden en het aantal jeugdverenigingen dat hiervoor in aanmerking komt, breidt zelfs uit.'

‘We hebben ons bij onze keuzes ook laten leiden door onze leden, die we uitvoerig bevraagd hebben’, vervolgt Steven Hermans. 'Daarnaast zijn we gegaan voor die zaken waarmee we het grootste gezondheidseffect bereiken. Daarom blijven wij bijvoorbeeld inzetten op psychotherapie, zorgen we dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, hebben we terugbetalingen in oogzorg en logopedie, kunnen onze leden slaaptherapie volgen, zorgen we dat hulpmiddelen uitlenen betaalbaar is en bieden we een oppas zieke kinderen aan. Ook het remgeld voor kinderen tot en met zes jaar bij huisartsen of specialisten buiten het ziekenhuis betaalt CM terug. Wij zijn er van overtuigd dat we met ons aanbod aan diensten en voordelen voor heel veel mensen het verschil kunnen maken.'

(Alle diensten en voordelen onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst van de ziekenfondsen)