Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Hulpmiddelen

Voor verschillende soorten rolstoelen kun je bij je ziekenfonds een tegemoetkoming aanvragen. 

Ook het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft op diverse vlakken financiële ondersteuning aan personen met een handicap.